Bjarke Mulvad

Protetik –
Kroner, Broer, Inlays og Onlays


Protetikken er et medicinsk fagområde, der beskæftiger sig med at genskabe tandsættet, og biddet ved manglende tænder, eller stærkt beskadiget tandsubstans.

I forgrunden står prævention, det handler om en helheds betragtning Hvilket vil sige såvel bevarelse af velfungerende tænder, som den livskvalitet der kommer til udtryk gennem en sund mund.

Protetik er ikke kun tand skønhed, Vigtig er balancen og harmonien mellem udseende og den funktionelle rekonstruktion. Det største mål er at bevare så meget tand som muligt, hvorfor keramiske delkroner eller tandfarvede fyldninger ofte finder anvendelse.

I fagsprog skelner man mellem Inlay, Onlay eller Veneer. Hvis tanden er stærkt beskadiget, og der kun er meget lidt tandsubstans tilbage, er en krone ofte den eneste mulighed for at bevare tanden.